Header Dispersip

Bejanaku

Program Inovasi Perpustakaan Bejanaku merupakan Program layanan Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku di perpustakaan.

Maksud dan tujuan Program Inovasi Perpustakaan BEJANAKU adalah pengenalan sejak dini kepada anak-anak agar mempunyai kegemaran dan kebiasaan membaca.

Kegiatan Program Inovasi Perpustakaan BEJANAKU adalah sebagai berikut :
a.pengenalan lebih dini terhadap kegemaran membaca dan perpustakaan melalui kunjungan ke perpustakaan daerah;
b.pengenalan terhadap kantor Bupati dan pusat pemerintahan di Kabupaten Klaten melalui kunjungan ke Kantor Bupati;
c.pengenalan terhadap kebencanaan melalui kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah;dan
d.pengenalan terhadap pusati badah kaum muslim di Kabupaten Klaten melalui kunjungan ke Masjid Al-Aqsha.

Download Perbup BEJANAKU